Donants d'Honor

La Fundació Kālida cerca el compromís de persones, empreses i fundacions que estiguin disposades a establir una relació de confiança a llarg termini per desenvolupar la missió de l’entitat.

En aquesta fase inicial d’implantació del nostre model assistencial, cerquem el suport d’un grup de Donants d’Honor que es comprometin de forma estable (entre 3 i 5 anys) i una aportació rellevant.

Gràcies a aquesta inversió, Kālida podrà desplegar el seu programa assistencial així com desenvolupar els mecanismes de finançament que permetin donar sostenibilitat a les seves activitats i iniciar el seu procés d’expansió.

El compromís dels Donants d’Honor serà clau per desenvolupar nous Centres Kālida al costat dels hospitals públics de referència en tractaments oncològics del país, on el nostre model i programa assistencial permeti complementar els tractaments que s’hi dispensen.

Què oferim?

Que tots els nostres Donants d’Honor participin en el Consell de Mecenatge de l’entitat per a puguin participar en el bon govern de la Fundació, vetllar per la seva inversió i aplicació adequades dels recursos econòmics aportats, tot representant les persones físiques i jurídiques que amb les seves aportacions econòmiques contribueixin al desenvolupament i consecució dels objectius i finalitats de la Fundació Kālida.

Per més informació i detalls, contacteu amb:
Joan Reventós Rovira
Director
joan.reventos@www.fundaciokalida.org

Amb 44.000 € es cobreixen les despeses assistencials i de funcionament del Centre Kālida Sant Pau durant 1 mes, beneficiant a unes 2.000 persones.

Menú