TIPUS DE TRACTAMENT

En aquesta pàgina et presentem els diferents tipus de tractaments contra el càncer disponibles actualment:

Tractaments contra el càncer

La cirurgia, una especialitat mèdica l’objectiu de la qual és intentar curar, operant, la part del cos afectada per una malaltia, és un tractament habitual dels processos oncològics. Pot ser l’únic, combinar-se amb altres o que no sigui adequat per a tu o el tipus de càncer diagnosticat.

Aquesta pàgina t’ajudarà a comprendre quan s’utilitza la cirurgia per tractar el càncer i descobriràs com Kālida t’ajuda a gestionar les emocions i els problemes pràctics del procés oncològic.

Quan s’utilitza la cirurgia per a tractar el càncer?

Hi ha molts motius per als quals s’utilitza la cirurgia durant un procés oncològic:

 • Diagnòstic
 • Confirmar en quina fase es troba el càncer
 • Eliminar el tumor o reduir-ne la mida
 • Prevenir o reduir el risc d’un càncer en particular. Això es coneix com a cirurgia profilàctica
 • Reconstruir una part del cos després d’eliminar un tumor
 • Ajuda per altres tractaments. Per exemple, per a inserir una via central en el pit per a administrar quimioteràpia o altres medicaments
Quan s’aplica la cirurgia?

Si necessites cirurgia oncològica, generalment serà una part del pla de tractament. Les intervencions d’emergència es duen a terme si tens símptomes que han d’operar-se amb urgència.

De vegades, el càncer també es detecta durant cirurgies de rutina per a altres malalties.

Llistes d’espera

És possible que et diguin que estàs en llista d’espera per a confirmar el dia de l’operació. Si és el teu cas, pregunta a l’equip d’atenció mèdica com i quan t’assabentaràs de la data.

Si això et preocupa perquè la informació rebuda no t’ha quedat clara o els símptomes empitjoren, informa el metge de capçalera o la infermera especialitzada.

L’operació

En general, et donaran la data i informació sobre la intervenció amb suficient anticipació. També podràs parlar amb l’equip d’atenció mèdica de tot el que implica i els preparatius que necessites.

Les operacions planificades seran realitzades per un cirurgià especialitzat en el tractament del teu càncer en particular. En alguns casos, es podria dur a terme en un altre hospital. Els diferents tipus de càncer requereixen operacions molt especialitzades.

Després de la cirurgia

Una operació pot implicar l’hospitalització, encara que alguns procediments de cirurgia del càncer es realitzen de manera ambulatòria.

Quan et donen l’alta de l’hospital, els infermers s’ocupen de:

 • Parlar dels problemes que podrien succeir.
 • Explicar com prendre els medicaments pautats.
 • Ensenyar a fer cures i procediments específics.
 • Organitzar l’atenció d’infermeria del CAP o de l’ambulatori si la necessites.
 • Subministrar dades de contacte per si tens dubtes o preguntes.

En general, et donaran una cita de seguiment amb el metge de l’hospital.

La quimioteràpia, o “quimio”, és un tractament amb medicaments que s’utilitza per a destruir o controlar les cèl·lules cancerígenes. Hi ha molts fàrmacs diferents per als diversos càncers existents.

Aquesta pàgina t’ajudarà a comprendre com s’utilitza la quimioteràpia amb el càncer i descobriràs com Kālida t’ajuda a gestionar les emocions i els problemes pràctics del procés oncològic.

Quan s’utilitza la quimioteràpia?

Els medicaments de quimioteràpia es poden fer servir sols o en combinació amb altres fàrmacs i tractaments contra el càncer. Poden usar-se per a:

 • Destruir completament el càncer com a tractament principal.
 • Controlar el creixement de tumors.
 • Reduir un tumor per a facilitar la cirurgia.
 • Reduir el risc que la malaltia es reprodueixi.
Com funcionen els medicaments de quimioteràpia?

Els fàrmacs funcionen per a destruir les cèl·lules cancerígenes de diferents maneres. Per exemple:

 • Atacar i descompondre.
 • Frenar el seu creixement.
 • Privar dels nutrients que necessiten.

La quimioteràpia també afecta a les cèl·lules normals, però els efectes són temporals perquè aquestes es reparen més de pressa que les canceroses.

Amb quina freqüència s’administra la quimioteràpia?

La freqüència dependrà del medicament o combinació de fàrmacs que estiguis prenent. En general, s’administra durant dies o setmanes determinades, amb una freqüència concreta. A això se’n diu “cicle”.

Abans de començar el tractament t’indiquen quants cicles seran i de quantes sessions constarà cadascun d’ells.

Com s’administra la quimioteràpia?

La quimioteràpia s’administra de diferents maneres segons el tipus de fàrmac o de càncer. En general:

 • Per degotament (intravenós)
 • Prendre pastilles (via oral)
 • Per injecció en una àrea en particular
 • Amb una bomba portàtil durant uns dies (intravenós)

Abans de cadascuna de les possibles vies d’administració, es fa una anàlisi de sang per verificar que et trobes en les condicions adequades per continuar amb el tractament.

El lloc on rebis la quimioteràpia depèn de la teva situació i dels medicaments que prenguis. És possible que hagis d’anar algunes hores a l’hospital de dia, ingressar en el centre sanitari o fer-ho a casa.

Efectes secundaris

Els medicaments de quimioteràpia provoquen diferents símptomes, però hi ha alguns que són més habituals. Encara que la llista sigui aclaparadora, és molt poc probable que els tinguis tots. Els efectes secundaris més comuns són:

·         Sensació de malestar

·         Nàusees i vòmits

·         Infeccions

·         Fatiga (cansament)

·         Caiguda del cabell

·         Sagnat i hematomes

·         Anèmia

·         Diarrea

·         Restrenyiment

·         Canvis en la gana

·         Boca adolorida o amb nafres

·         Canvis de pes

·         Pèrdua de concentració i memòria

·         Mal humor

·         Problemes de fertilitat

·         Disminució del desig sexual

·         Canvis en la pell i les ungles

·         Dany nerviós (neuropatia perifèrica)

El metge o infermera especialista analitzarà els efectes secundaris de cadascun dels medicaments que prenguis i t’informarà de quins són els més probables que tinguis.

Hi ha moltes maneres de controlar els efectes secundaris, per la qual cosa és important que informis l’equip d’atenció mèdica si els pateixes, perquè puguin ajudar-te.

Informar dels problemes que apareixin

Quan reps quimioteràpia, és més probable que desenvolupis infeccions que es compliquin ràpidament. L’equip d’atenció mèdica et dirà quins efectes secundaris necessiten tractament urgent, per exemple, febre alta o malestar.

A l’hospital on et tractis, et donaran un número de telèfon de contacte per si tens algun símptoma. És important que el facis servir per a informar sobre els problemes que apareixin, perquè siguis tractat ràpidament. Fora de l’horari d’atenció, sempre pots recórrer a urgències o telefonar al número d’assistència sanitària de la teva comunitat autònoma.

La radioteràpia és l’ús de raigs X o altres partícules amb alta potència per a destruir les cèl·lules canceroses. El metge especialista que l’administra és el ràdio-oncòleg.

Aquesta pàgina t’ajudarà a comprendre com s’usa la radioteràpia amb el càncer i descobriràs com Kālida t’ajuda a gestionar les emocions i els problemes pràctics del procés oncològic.

Quan s’utilitza la radioteràpia?

La radioteràpia, que pot ser l’únic tractament o combinar-se amb uns altres, es fa servir per a:

 • Intentar destruir completament el càncer (radioteràpia curativa).
 • Reduir un tumor per a facilitar la cirurgia (radioteràpia neoadjuvant).
 • Reduir el risc de reaparició (radioteràpia adjuvant).
 • Tractar els símptomes (radioteràpia pal·liativa).
 • Preparació per a un trasplantament de cèl·lules mare o de medul·la òssia.
Com funciona la radioteràpia?

La radioteràpia utilitza la radiació per a atacar les cèl·lules canceroses en la zona del cos afectada.

S’administra externament o internament.

El seu objectiu és detenir el creixement de les cèl·lules canceroses en descompondre el seu ADN.

La radioteràpia també afecta les cèl·lules normals, encara que els efectes secundaris acostumen a ser temporals perquè aquestes es reparen a si mateixes, però les canceroses no ho fan.

Radioteràpia externa

La radioteràpia s’administra amb major freqüència de manera externa mitjançant feixos d’alta energia, com a raigs X o altres partícules. Les sessions poden durar des d’uns segons fins a diversos minuts. No fa mal, però és incòmode si has de mantenir la mateixa posició durant una estona.

Radioteràpia interna (braquiteràpia)

La radioteràpia també s’administra internament mitjançant:

 • Implants en forma defilferros metàl·lics o llavors.
 • Catèters que transporten el líquid radioactiu.
Altres opcions de radioteràpia:

Radioteràpia sistèmica:

 • Ingesta de líquid radioactiu o de càpsules.
 • Injeccions
Amb quina freqüència s’administra la radioteràpia?

La radioteràpia externa generalment s’administra diàriament, de manera ambulatòria. El tractament es divideix en dosis (fraccions) que se subministren durant diversos dies o setmanes. En alguns casos, com en la radioteràpia interna, requereix ingrés hospitalari.

Efectes secundaris

La majoria són locals, generalment problemes cutanis en la zona tractada: sequedat, picor o descamació de la pell.

La fatiga afecta gairebé totes les persones en tractament.

Els efectes secundaris solen aparèixer uns dies després de l’inici de la radioteràpia i continuen fins algunes setmanes després que acabi, perquè són acumulatius.

Parla amb el metge, la infermera especialista o el ràdio-oncòleg sobre els que pots experimentar i què pots fer per a minimitzar-los.

La immunoteràpia és un tipus de teràpia biològica per a tractar el càncer, que utilitza substàncies produïdes per l’organisme (o en laboratori) per a millorar el funcionament del sistema immune i destruir les cèl·lules canceroses.

Aquesta pàgina t’ajudarà a comprendre la immunoteràpia del càncer i descobriràs com Kālida t’ajuda a gestionar les emocions i els problemes pràctics del procés oncològic.

Quan s’utilitza?

El sistema immune és el mecanisme de defensa davant infeccions i altres malalties: reconeix les agressions a l’organisme perquè manté un registre de les substàncies que normalment viuen en el cos. Qualsevol agent no reconegut provoca l’alarma i desencadena una resposta a l’agressió. Els gèrmens, per exemple, són identificats com a “estranys” i eliminats.

El sistema immune, no obstant això, té una capacitat limitada per a detectar el càncer. A vegades, no identifica les cèl·lules canceroses com a “estranyes” encara que tinguis un sistema immunitari saludable. Els motius, diversos: no són tan diferents de les cèl·lules normals o el mecanisme de defensa no és prou fort per a destruir la malaltia. A vegades, algunes cèl·lules tumorals alliberen substàncies que impedeixen ser detectades i, en conseqüència, obstaculitzen que el cos les neutralitzi.

Hi ha diferents tipus de teràpies que usen el sistema immune del pacient per a tractar el càncer, moltes altres estan en procés d’estudi i algunes d’elles es consideren teràpies dirigides.

Segons el tipus de càncer diagnosticat i l’estat de salut general, l’equip d’atenció mèdica defineix quina d’aquestes alternatives és la més adequada i t’informa sobre les característiques específiques de cadascuna d’elles:

 • Inhibidors de punts de control immunitari.
 • Teràpia de transferència de cèl·lules T.
 • Anticossos monoclonals.
 • Vacunes de tractament contra el càncer.
 • Virus oncolítics.
Com s’administra la immunoteràpia?

S’acostuma a administrar diàriament, cada setmana o una vegada al mes a l’hospital de manera ambulatòria. La freqüència depèn del tipus de càncer, la fase en la qual es trobi i les característiques de la immunoteràpia rebuda. Algunes s’administren per cicles, els períodes de tractaments seguits d’un descans, que permeten al cos reaccionar a la teràpia, recuperar-se i produir noves cèl·lules sanes.

Les vies d’administració són:

 • Per degotament (intravenosa)
 • Pastilles (oral)
 • Aplicar sobre la pell (tòpica)
 • Directament en la bufeta (intravesical)
Efectes secundaris

Els efectes secundaris són variables, però els més comuns són la fatiga, alguns símptomes similars als de la grip i canvis en la pell.

El metge o la infermera especialista t’informarà de quin és més probable que pateixis segons el medicament que prenguis.

És important informar l’equip d’atenció mèdica sobre qualsevol efecte secundari que experimentis perquè puguin tractar-lo ràpidament.

El tractament oncològic amb hormones permet bloquejar la capacitat del cos de produir aquestes substàncies segregades per glàndules com el pàncrees o la tiroide. També permet interferir en el seu comportament.

Aquesta pàgina t’ajudarà a comprendre com s’utilitza la teràpia hormonal en determinats càncers i descobriràs com Kālida t’ajuda a gestionar les emocions i els problemes pràctics del procés oncològic.

Quan s’utilitza la hormonoteràpia?

La teràpia hormonal es fa servir per frenar o reduir la velocitat de creixement del càncer, principalment el de pròstata i mama. També s’utilitza per a disminuir la probabilitat que torni la malaltia i per minimitzar alguns símptomes, per exemple en homes amb càncer prostàtic que no poden ser operats ni rebre radioteràpia.

Bàsicament hi ha dos tipus de teràpies hormonals, les que bloquegen la capacitat del cos per a produir hormones i les que interfereixen en el seu comportament. Generalment es combinen amb altres tractaments per a:

 • Reduir la mida d’un tumor abans de la cirurgia o de la radioteràpia. (teràpia neoadjuvant).
 • Reduir el risc que torni el càncer després del tractament principal. (Teràpia adjuvant).
 • Destruir les cèl·lules canceroses que han tornat o que s’han escampat a altres parts del cos.
Efectes secundaris més freqüents

Com la teràpia hormonal bloqueja la capacitat del cos per a produir hormones o interfereix en el seu comportament, provoca efectes secundaris indesitjats en funció del tipus de tractament rebut, la reacció del cos i si ets home o dona.

Els efectes secundaris habituals en els homes són:

 • Fogots
 • Disminució del desig sexual i dificultats d’erecció.
 • Malestar muscular
 • Diarrea
 • Nàusees
 • Pits engrandits o sensibles
 • Fatiga
 • Augment de pes

Els efectes secundaris comuns en les dones són:

 • Fogots
 • Sequedat vaginal
 • Canvis en els períodes de les dones que no han arribat a la menopausa
 • Disminució del desig sexual
 • Nàusees
 • Canvis d’ànim
 • Fatiga
Administració i controls

La teràpia hormonal s’acostuma a administrar per via oral —pastilles— o intramuscular, generalment injeccions a les extremitats o les cuixes.

Si reps aquest tipus de teràpia, et faran controls freqüents per a veure com respon el cos. Si ets un home amb càncer de pròstata, revisaran la concentració en sang de l’antigen prostàtic específic (PSA) i si ets una dona amb càncer de mama, t’exploraran les axil·les, el coll i els pits, a més de fer-te mamografies i ecografies.

Cada vegada hi ha tractaments oncològics més precisos i personalitzats, “dirigits” a un tipus específic de càncer. L’objectiu d’aquestes teràpies és eliminar o alterar les cèl·lules canceroses, però sense afectar les sanes, a diferència de la quimioteràpia que perjudica a totes les cèl·lules. Algunes d’elles s’anomenen “biològiques”.

Aquesta pàgina t’ajudarà a comprendre com s’usen les teràpies dirigides per a tractar el càncer i descobriràs com Kālida t’ajuda a gestionar les emocions i els problemes pràctics del procés oncològic.

Quan s’utilitzen les teràpies dirigides?

Les teràpies dirigides s’utilitzen de diferents maneres i amb objectius variats:

 • Buscar i destruir cèl·lules canceroses.
 • Interferir en el creixement o el subministrament de sang de les cèl·lules tumorals.
 • Animar el sistema immunitari a atacar les cèl·lules canceroses.
 • Transportar altres tractaments, com la quimioteràpia, directament a les cèl·lules tumorals.
Tipus de teràpies dirigides

Algunes teràpies dirigides a vegades s’anomenen “teràpies biològiques”. La majoria utilitzen medicaments micromoleculars o anticossos monoclonals.

 • Els medicaments de molècules petites són prou petits per a entrar en una cèl·lula cancerosa quan la troben. Aquests fàrmacs apunten a una substància específica situada dins de la cèl·lula i la bloquegen.
 • Els medicaments de molècules grans generalment no poden penetrar la cèl·lula, ataquen per destruir o afeblir proteïnes o enzims en la seva superfície. Sovint es descriuen com a “clau i pany” perquè la molècula obre l’enzim o proteïna en la superfície de la cèl·lula. La clau encaixa en el pany, permetent que el fàrmac sigui efectiu.
Com s’administra?

Les maneres més habituals són:

 • Pastilles (via oral)
 • Per degotament (intravenós)

La freqüència dependrà del tipus de càncer i de teràpia dirigida que facis i de com reacciona el cos al tractament.

Efectes secundaris

El metge o la infermera especialista et diran quins són els que probablement tindràs, perquè els símptomes varien segons la teràpia dirigida administrada. Els més comuns són els canvis cutanis, que inclouen un increment de la sensibilitat de la pell, picor, erupció de grans (borradura o granellada) i vermellor.

És important informar l’equip d’atenció mèdica sobre qualsevol efecte secundari que experimentis, perquè puguin tractar-te ràpidament.

El trasplantament de medul·la òssia, l’objectiu del qual és reemplaçar les cèl·lules mare malaltes per altres saludables, s’utilitza en combinació amb altes dosis de quimioteràpia per a tractar alguns càncers, com el mieloma, la leucèmia i el limfoma.

Aquesta pàgina t’ajudarà a comprendre com s’utilitza aquesta intervenció en el tractament del càncer i descobriràs com Kālida t’ajuda a gestionar les emocions i els problemes pràctics del procés oncològic.

 

Com es recullen les cèl·lules mare?

Setmanes abans del trasplantament s’extreuen les cèl·lules mare. Hi ha tres procedi-ments:

 • De la sang venosa perifèrica: s’extreuen les cèl·lules mare directament de les venes, mitjançant un procediment denominat afèresi. Prèviament t’administraran unes injeccions per estimular el pas de les cèl·lules mare —progenitors hematopoètics— a la sang.
 • Del cordó umbilical. S’obté durant el part i és molt ric en cèl·lules mare.
 • Directament de la medul·la òssia, realitzant una punció en les crestes ilíaques per a aspirar les cèl·lules mare, sota anestèsia. (Ja no s’acostuma a fer).

 

Després les cèl·lules mare es compten, emmagatzemen i ja estan preparades per al trasplantament, que pot ser de dos tipus:

 • Autòleg: quan les cèl·lules mare són de la mateixa persona que rep el trasplantament.
 • Al·logènic: quan les cèl·lules mare són d’un parent, d’un donant de cordó umbilical o d’una persona no emparentada amb característiques genètiques similars a qui rebrà el trasplantament.

 

El trasplantament

Abans de la intervenció s’administra quimioteràpia en dosis altes al pacient i, a vegades, també radioteràpia, per a eliminar qualsevol cèl·lula malalta. Les cèl·lules sanes també moren, però aquestes es recuperen després.

Les cèl·lules mare que s’han extret prèviament de la sang o la medul·la òssia es trasplantaran després per degotament i començaran a desenvolupar noves cèl·lules sanguínies saludables. Es tracta d’un procediment similar al d’una transfusió de sang.

 

Després del trasplantament

La recuperació d’un trasplantament de medul·la òssia sol ser un procés llarg i lent, pots passar moltes setmanes a l’hospital, de forma aïllada, per a permetre que el sistema immunitari es recuperi.

Quan tornis a casa, hauràs de fer alguns canvis en l’estil de vida mentre t’acabes de recuperar. Se’t donarà informació sobre efectes secundaris, nutrició, maneres de prevenir infeccions i a qui contactar si tens qualsevol problema.

Hi ha molta informació sobre la recuperació després d’un transplantament al web de la Fundación Josep Carreras.

Els assaigs clínics són estudis de recerca que mesuren l’efecte en les persones de de nous tractaments o procediments contra el càncer.

Aquesta pàgina t’ajudarà a comprendre per a què serveixen amb el càncer i descobriràs com Kālida t’ajuda a gestionar les emocions i els problemes pràctics del procés oncològic.

L’objectiu dels assajos clínics és esbrinar l’efectivitat, seguretat i efectes secundaris d’un medicament així com analitzar si millora els procediments disponibles.

Els assaigs clínics són acuradament planificats, regulats i supervisats per co-mitès d’ètica.

Per què participar en un assaig clínic?

És possible que desitgis participar en una prova per a:

 • Provar un nou medicament que no estigui disponible.
 • Provar una forma diferent de ser tractat.
 • Ajudar a altres persones en el futur.
 • Provar una opció més si altres tractaments han fallat.
Com participar en un assaig clínic

És possible que et convidin a participar en un assaig clínic o vols preguntar el metge si n’hi ha algun adequat per a tu.

Pots accedir, amb els professionals que t’estiguin atenent, al directori global d’assajos clínics, en anglès, per saber si algun encaixa i podries participar.  www.clinicaltrials.gov

És una prova adequada per a tu?

El metge i els infermers especialistes en recerca t’ajudaran a considerar detingudament el que implica un assaig clínic i tots els possibles beneficis i riscos que comporta en el teu cas concret.

Algunes preguntes a considerar:
 • Compleixes amb els criteris?

Cada assaig clínic té regles estrictes sobre qui pot participar i el metge et dirà si els compleixes. Es consideraran els resultats de les proves, el tractament previ, l’edat, les malalties que hagis tingut o tinguis i l’estat de salut general.

 • Entens tot el que implica?

Poden ser necessàries proves addicionals, exploracions, qüestionaris i visites a l’hospital.

 • Entens els objectius de l’assaig i com t’afecta?

Alguns assajos no et beneficiaran directament, però ajudaran a uns altres en el futur.

 • Estàs preparat per a acceptar el tractament ofert?

El disseny de l’assaig pot implicar una selecció aleatòria, és a dir que no rebis realment el fàrmac que s’està provant, sinó el tractament estàndard.

Participar en un assaig clínic

Abans de participar en l’assaig, has d’obtenir informació clara i concisa per escrit i, a més de poder preguntar qualsevol aspecte que et preocupi, has de tenir temps suficient per a prendre la decisió abans de signar el formulari de consentiment.

Durant l’assaig, et controlaran molt de prop per a comprovar com reacciones al tractament.

Si sembla que no funciona, el metge pot suggerir aturar l’assaig o canviar a un altre tractament. Recorda que pots abandonar la prova en qualsevol moment i que l’atenció i la teràpia estàndard continuaran estant disponibles.

Els tractaments de suport es poden administrar amb la teràpia oncològica principal perquè sigui més efectiva i també s’utilitzen per a minimitzar o prevenir els efectes secundaris.

En aquesta pàgina esbrinaràs quins són els tractaments de suport i descobriràs com Kālida t’ajuda a gestionar les emocions i els problemes pràctics del procés oncològic.

Existeixen tipus diferents de tractaments de suport. Alguns exemples són:

 • Esteroides
 • Medicaments contra les malalties
 • Bifosfonats per enfortir els ossos
 • Transfusions de sang

El càncer, a vegades, no necessita tractament immediat o fins i tot pot ser que mai el necessiti. Per exemple, alguns que afecten la sang i els de pròstata de baix grau. Aleshores, els equips d’atenció mèdica apliquen la màxima de “observar i esperar”.

En aquests casos, els metges continuaran fent revisions mèdiques, anàlisis de sang i seguiments periòdics per a controlar al pacient, la qual cosa denominen “observació i vigilància activa”.

Si en qualsevol moment es produeix un canvi, les opcions de tractament es discutiran amb tu.

Existeixen teràpies anomenades complementàries que, en alguns casos, es poden utilitzar per a minimitzar alguns símptomes, millorar el teu estat de salut general i incrementar la qualitat de vida, mentre reps tractament mèdic per al càncer.

En aquesta pàgina obtindràs informació sobre les teràpies complementàries disponibles, quan podrien usar-se amb el càncer i descobriràs com Kālida t’ajuda a gestionar les emocions i els problemes pràctics del procés oncològic.

Tipus de teràpies complementàries

Les teràpies complementàries són beneficioses físicament i emocionalment. Si vols gaudir-ne alguna, et recomanem que busquis aquelles que estan basades en l’evidència científica, dutes a terme per professionals experts, degudament acreditats en la seva àrea i especialitzats en l’atenció a persones amb càncer.

Hi ha molts tipus de teràpies complementàries que inclouen:

 • Acupuntura
 • Aromateràpia
 • Hipnosi
 • Massatge
 • Meditació
 • Reflexologia
 • Relaxació
 • Shiatsu
 • Ioga

Informa l’equip d’atenció mèdica

Algunes teràpies o remeis complementaris poden ser perjudicials o reduir l’efecte del tractament oncològic, així que recorda sempre que és molt important:

 • Parlar amb l’equip d’atenció mèdica abans de començar a fer teràpies complementàries.
 • Informar sobre qualsevol medicament o suplement que prenguis i que no t’hagin receptat i sobre les dietes específiques que segueixes.
 • Assegurar que el professional que administri el tractament complementari conegui el diagnòstic i qualsevol teràpia que hagis rebut o que estigui planificada.

La medicina pal·liativa és habitual durant el tractament del càncer.

En aquesta pàgina esbrinaràs què són les cures pal·liatives, qui les proporciona i com accedeixes a elles, i descobriràs com Kālida t’ajuda a gestionar les emocions i els problemes pràctics del procés oncològic.

 Què són les cures pal·liatives?

La medicina pal·liativa, l’objectiu de la qual és calmar el dolor i millorar la qualitat de vida dels pacients amb una malaltia greu o avançada, és a dir que no es pot curar, s’utilitza amb altres tractaments per controlar el càncer i també es fa servir per si sola.

L’equip de pal·liatius pot participar en la teva atenció en qualsevol moment a partir del diagnòstic per a:

 • Gestió dels símptomes difícils, especialment el dolor
 • Suport emocional per a tu i la teva família
 • Cures al final de la vida

És important comprendre que si reps cures pal·liatives, no significa necessàriament que estiguis en una etapa final de vida, perquè poden prolongar-se durant un període llarg de temps.

Qui proporciona les cures pal·liatives?

La medicina pal·liativa atén de manera integral al pacient i la seva família. Un equip multidisciplinari de terapeutes (metges i infermeres especialistes, treballadors socials, dietistes, farmacèutics…) es coordina per avaluar la situació i subministrar el tractament més adequat per a minimitzar el dolor i millorar la qualitat de vida del malalt.

L’equip de pal·liatius treballa en col·laboració amb el metge de capçalera, els metges de l’hospital i les infermeres de districte.

Els serveis s’ofereixen a casa, l’hospital o en centres sociosanitaris. (enlazar a Accedir als Serviis Oncològics 2.2.5)

Com accedir a les cures pal·liatives

Les derivacions a l’equip de cures pal·liatives generalment les realitza el metge especialista, el de capçalera o un integrant de l’equip hospitalari.

Informa el metge o la infermera especialista si tens problemes amb els  símptomes, perquè puguin derivar-te en el moment adequat.

La primera experiència de suport de cures pal·liatives pot ser una visita d’una infermera especialitzada, a l’hospital o en el Centre d’Atenció Primària (CAP).

Com t’ajuda Kālida 

A Kālida oferim suport pràctic, emocional i social a persones amb càncer. També als seus familiars, amics o cuidadors. De manera gratuïta i sense necessitat de cita prèvia ni derivació mèdica. Un exemple? Et donem información sobre els tractaments contra el cáncer, els seus efectes secundaris i com abordar tot plegat.

Vine quan vulguis. I queda’t l’estona que desitgis. Abans, durant i després del tractament. Els nostres equips professionals estan capacitats per a donar-te l’ajuda que necessites:

 • Els especialistes en suport oncològic escolten les teves preocupacions sobre els efectes secundaris i poden guiar-te cap al suport més adequat.
 • Amb els cursos d’introducció comprens què implica el tractament.
 • Els assessors en serveis i prestacions —treballadors socials— analitzen les preocupacions econòmiques i t’ajuden en les reclamacions.
 • Els psicooncòlegs et donen suport en la gestió de les emocions difícils.
 • Les sessions de relaxació i control de l’estrès alleugen l’angoixa.
 • Els nutricionistes planifiquen sessions d’alimentació saludable.
 • En les sessions d’exercici pots practicar ioga o marxa nòrdica.

T’esperem en espais càlids, diàfans i acollidors, dissenyats per a cuidar, on també pots conèixer altres persones que viuen experiències similars mentre prens un cafè o una tassa de te al voltant de la taula de la cuina.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Som aquí per acompanyar-te, tant si t’han diagnosticat un càncer, si estàs esperant resultats, has patit una recaiguda, estàs en tractament o ets familiar d’una persona amb càncer.

Apropa’t a Kālida Sant Pau

Truca’ns al 930 502 323
Envia’ns un email a 

Connecta amb Kālida Online

CONVIURE AMB EL CÀNCER

VEUS KĀLIDA

Pilar, 66 anys. Cuidadora.

“Compartir preocupacions amb persones que estàven passant per la mateixa situació va ser molt gratificant”.

Accessibility Toolbar